Publications

2020

Conference participation

Lucian Chișu Panait Istrati et ecrivians brailoise C. Sandu Aldea, Fănuș Neagu (racines  litteraires commune), Colloque international “ La justice distributive: Panait  Istrati et le mythe du brigand d’honneur, Bruxelles, 10-11 dec. 2020.

Apostu Andreea, 23-24 noiembrie: participare cu lucrarea Epidemics and representation: images of death in medieval art and literature, la Conferința internațională Cultures, identities, literatures, cu tema Empathy, interculturality, art – answers to the challenge of pandemics, organizată de Cultural Centre of Vojvodina “Miloš Crnjanski” din Serbia.

Apostu Andreea, 26-27 noiembrie: participare cu lucrarea L’épidémie entre punition divine et responsabilité sociale la Colocviul internațional  Au-delà de la pandémie. Formes et pouvoirs de la littérature dans l’espace méditerranéen, organizat de Universitatea din București (CEREFREA Villa Noël) și Universitatea Bordeaux-Montaigne (TELEM EA4195– CIEMAM) http://www.villanoel.ro/colloque-international-au-dela-de-la de-a lungul unui secol (1859-1964), comunicare susținută în cadrul Colocviului internațional IITL 70, 30-31 ianuarie 2020;

SOARE OANA, Participare la conferința internațională „Direcții în critica și istoria literară contemporană”, 30-31 ianuarie 2020, București, cu o comunicare intitulată „Recitiri polemice ale lui Jean-Paul Sartre. Cazul antimodernilor români”

CERNAT PAUL Critica lui G. Călinescu conferința Direcții în critica și istoria literară contemporană, organizată de Academia Română, Institutul de Istorie și teorie Literară „G. Călinescu” și Muzeul Național al Literaturii Române, joi, 30 ianuarie 2020, cu prilejul evenimentului Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, 70 de ani de la fondare

Lucian Chișu Cronologia Vieții Literare Românești (CVLR), 1986 – o „scanare” Conferința internațională Latinitate. Romanitate.Românitate (ediția XIII-a, Târgoviște, 26 septembrie, 2020 – livrabil)

Laura Bădescu, Adaptabilitatea unei specii literare sau despre spiritul veacului în traducerile românești din secolul al XVIII-lea. Studiu de caz: „Pildele filosofești” conferința „Direcții în critica și istoria literară contemporană”, 30-31 ianuarie 2020, București

ISI published articles

Hanganu, Laurențiu. Romantism și revoluție simbolică, în Philologica Jassyennsia (ISI-ESCI), vol. 14, nr. 2, 2018, ISSN 1841-5377.

BDI published articles

Simion, Eugen. Mateiu Caragiale. Agenda, în Caiete critice (BDI: ERIH PLUS, SCIPIO), vol. 38, nr. 3, 2018, pp. 3-8, ISSN 1220-6350. Publicat.

Simion, Eugen. Mateiu Caragiale. Corespondența, în Caiete critice (BDI: ERIH PLUS, SCIPIO), vol. 38, nr. 3, 2018, pp. 3-9, ISSN 1220-6350. Publicat.

Cernat, Paul. Mihail Sadoveanu: itinerarii culturale balcanice, în Iñtèrkùltùràlnòst, nr.16, decembrie 2018, ISSN: 2217-4893. Acceptat.

Cernat, Paul. În apărarea literaturii și a instituției literaturii, în Caiete critice (BDI: ERIH PLUS, SCIPIO), vol. 38, nr. 5, 2018, pp. 29-32, ISSN 1220-6350. Publicat.

Cernat, Paul. Huronul și persanul. Modele și referințe franceze la Mihail Sadoveanu, în Caiete critice (BDI: ERIH PLUS, SCIPIO), vol. 38, nr. 6, 2018, ISSN 1220-6350. Acceptat.

Chișu, Lucian, Viorica Ana Chișu. Comunicarea online în instituții de învățământ superior românești și europene (I), în Caiete critice (BDI: ERIH PLUS, SCIPIO), vol. 38, nr. 3, 2018, pp. 52-64, ISSN 1220-6350. Publicat.

Chișu, Lucian, Viorica Ana Chișu. Comunicarea online în instituții de învățământ superior românești și europene (II), în Caiete critice (BDI: ERIH PLUS, SCIPIO), vol. 38, nr. 4, 2018, pp. 53-64, ISSN 1220-6350. Publicat.

Chișu, Lucian.  A Prophet  in  His  Country,  în  Diversité  et  Identité  Culturelle  en Europe/Diversitate și Identitate Culturală în Europa (BDI: EBSCO, Index Copernicus, DOAJ), vol. 15, nr. 1, mai 2018, pp. 147-151, ISSN 2067-0931. Publicat

2019

Participation with oral presentations at conferences:

Acad. Eugen Simion, Iubirile și prieteșugurile lui Nicolae Bălcescu, Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, Secția de Filologie și Literatură, 8 oct. 2019

Acad. Eugen Simion, Academicianul Augustin Buzura. Conștiința scrisului, Academia Română, Secția de Filologie și Literatură și Fundația Culturală Augustin Buzura, 10 iulie 2019

Acad. Eugen Simion, Cultura. A câta putere în stat? Academia Română, Secția de Filologie și Literatură, FNSA, MNLR, Filarmonica George Enescu, 15 ianuarie 2019

Acad. Eugen Simion, Moderator – Les académies et les défis de la mondialisation, Academia Română, Secția de Filologie și Literatură, FNSA, Le Séminaire International „Penser l’Europe” XVIII ème édition Le Rôle des Académies Européennes au XXI e Siècle, 4-5 oct. 2019, București

Acad. Eugen Simion, comunicare prezentată în cadrul Colocviului Internațional „Relații România-Franța” organizat pe 17 iunie la București (organizatori: Muzeul Național al Literaturii Române, Academia Română).

Acad. Eugen Simion, Misiunea lectorilor în universitățile străine, Congresul Internațional al Institutului Limbii române, 20 de ani de tradiție și internaționalizare, București, 20-22 sept. 2019

Paul Cernat, L`abbé et l`entrepreneur. Images moldaves et perspectives français chez Mihail Sadoveanu, comunicare prezentată în cadrul Colocviului Internațional „Relații România-Franța” organizat pe 17 iunie la București (organizatori: Muzeul Național al Literaturii Române, Academia Română).

Paul Cernat, Conferință in memoriam Augustin Buzura prezentată pe 10 iulie 2019 în Aula Academiei Române în cadrul unei sesiuni omagiale dedicate scriitorului

Paul Cernat, Comunicare despre Titu Maiorescu și literatura bănățeană dialectală, în cadrul Simpozionului Internațional „Banatul – Istorie și multiculturalitate” organizat pe 2 noiembrie 2019 de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în parteneriat cu Societatea Română /Fundația de Etnografie şi Folclor din Voivodina şi Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și în colaborare cu Academia Română – filiala Timişoara.

Paul Cernat, Conferință cu tema „Starea de graniță” a ficțiunii. Visul american și ultima frontieră bănățeană, prezentată în cadrul Simpozionului Internațional cu tema „Umenosti I Granice” organizat pe 5 noiembrie 2019 la Novi Sad (Serbia) de Kulturni Centar Vojvodine „Milos Crnnjanski” și Edseg – kulturna stanica.

Paul Cernat, Comunicare prezentată în cadrul conferinței Internaționale „Direcții în critica și istoria literară contemporană”, 5-6 decembrie 2019.

Bianca Burța Cernat, Panait Istrati la Paris/ Panaït Istrati à Paris, comunicare susţinută la Colocviul Internaţional „Relaţii România-Franţa” (les liaisons franco-roumaines), organizat de Academia Română şi de Muzeul Naţional al Literaturii Române, 17-18 iunie 2019;

Bianca Burța Cernat Banatul postmodern şi postcomunist al lui Radu Pavel Gheo, comunicare prezentată în cadrul Simpozionului Internaţional Banatul – istorie şi multiculturalitate, Reşiţa, 1-2 noiembrie 2019;

Bianca Burța Cernat Orient versus Occident – graniţe, hărţi, trasee literare (East vs. East – borders, maps, literary roads), comunicare prezentată la Conferinţa internaţională Cultures, Identities, literatures, Novi Sad, 5 noiembrie 2019

Chișu Lucian, Conferința internațională Latinitate. Romanitate.Românitate (ediția XIII-a, Târgoviște, 20-22 mai, 2019) (livrabile); comunicare: 

Chișu Lucian, Colocviul Panait Istrati (București-Brăila, 12-14 aprilie 2019) Comunicare: Cel mai greu este să te speli de păcatele de care nu ești vinovat sau între „haiduc al Siguranței”și „agent al Cominternului”.

Oana Soare, Participare la conferința internațională ALGCR, 13-15 iulie, „Modelul germanic în cultura română”, cu o comunicare Cazul antimodernilor români. Influența germană

Andreea Teliban, participare la Colocviul Școlii Doctorale, desfășurat, în intervalul 10-11 mai 2019, la Facultatea de Litere, Universitatea din București. Titlul lucrării prezentate: Albumul unui personaj controversat. Alexandru Bogdan-Pitești & Comp.

DUMITRIU-CURECHERIU ALEXANDRU Facultatea de Litere, Universitatea din București: Colocviul doctoranzilor. Anii IIIII. Studii literare și culturale (10-11 mai 2019) – membru al echipei de organizare și participant. Titlul comunicării: Arca bunei speranțe în 3D. Ion D. Sîrbu „navigând” printre dedicații (10 mai 2019)

2018

Participation with oral presentations at conferences:

Chișu,  Lucian.  D.  Caracostea  –  E.  Lovinescu,  strategiile  polemice,  Conferința Internațională „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 14-15 iunie 2018.

Chișu, Lucian. Scriitorul-jurnalist/ jurnalistul-scriitor sau despre Doctor Jekyll și Mister Hyde la sfârșit de carieră, Conferința internațională Jurnalismul și literatura: similitudini și diferențe, Universitatea din Oradea, 18-19 octombrie 2018.

Chișu, Lucian. Cronologia vieții literare românești (CVLR) din perspectiva informaticii, Conferința internațională STUR: Studiile românești în anul centenarului, ediția a VII-a, Constanța, Universitatea „Ovidius”, 23-24 noiembrie 2018.

Chișu, Lucian. Istoria literară și provocările tehnologiilor comunicării, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Cernat Paul.  Poetul  național  în  disputa  E.  Lovinescu  –  G.  Călinescu,  Conferința Internațională „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 14-15 iunie 2018.

Cernat, Paul. Avangarde sârbe, avangarde românești. Puncte de întâlnire, Conferința „Banatul: istorie și multiculturalitate”, Zrenianin, Serbia, 22-23 iunie 2018.

Cernat, Paul. La littérature roumaine comme projet unificateur. 1918-2018, Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, București, Academia Română, 20-23 septembrie 2018.

Cernat, Paul. Literatura româă, un concept cu geometrie variabilă, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Bădescu, Laura. Self-Censoring Memorial Writing: Crainic’s Case, Conferința Internațională „Andrei Grigor” – „Republica Mondială a Literelor” vs Microliteratura / Minorat literar / Literatura minoră. Concepte, teorii și practici literare actuale, Galați, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2-3 iunie 2018.

Bădescu, Laura. Maniera recuperatorie a recitirii literaturii române vechi în studiile lui Dan Horia Mazilu, Conferința „Teme și metode de cercetare în istorie și filologie”, Universitatea din Oradea, 14-16 noiembrie 2018.

Bădescu, Laura. Cartografierea literaturii române în publicistica lusitană, Conferința internațională STUR: Studiile românești în anul centenarului, ediția a VII-a, Constanța, Universitatea „Ovidius”, 23-24 noiembrie 2018.

Bădescu, Laura. Hotarele grecești ale literaturii juridice în cultura română veche, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Soare, Oana. Ultimul Lovinescu, scepticul contrariat, Conferința Internațională „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 14-15 iunie 2018.

Simion, Eugen, Ce  que  j’ai  vu  et  ce  que  j’ai  fait  dans  mon  siècle,  Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, București, Academia Română, 20-23 septembrie 2018.

Simion, Eugen, Limbile și literatura medievalității românești, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Chișu, Lucian, Vieti paralele: D. Caracostea – E. Lovinescu, Conferința Internațională „Latinitate, romanitate, românitate”, Târgoviște, Universitatea „Valahia”, 20-22 mai 2018.

Chișu, Lucian, De la “Căruța lui Moromete” la “Poiana lui Iocan”, Conferința Internațională „Andrei Grigor” – „Republica Mondială a Literelor” vs Microliteratura / Minorat literar / Literatura minoră. Concepte, teorii și practici literare actuale, Galați, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2-3 iunie 2018.

Soare, Oana. Conceptul de antimodern în cultura română, Colocviul Anual ALGCR, București, Universitatea din București, 16-17 iulie 2018.

Soare, Oana. Revues françaises pendant la guerre, Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, București, Academia Română, 20-23 septembrie 2018.

Soare, Oana. Romanul-mărturie al unui scriitor din Est: Incognito de Petru Dumitriu (1962), Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Hanganu,  Laurențiu.  Între  analogic  și  digital:  cultură,  literatură  și  societate informațională, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Iovănel, Mihai. Receptarea critică a „Dicționarului general al literaturii române” (I-VIII, 2004-2009): studiu de caz, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Burța-Cernat, Bianca. Eseistica lui Anton Holban, Conferința Internațională „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 14-15 iunie 2018.

Burța-Cernat, Bianca. Cora Irineu. Banatul ca terra incognita, Conferința „Banatul: istorie și multiculturalitate”, Zrenianin, Serbia, 22-23 iunie 2018.

Burța-Cernat, Bianca. Corespondenţa lui Panait Istrati cu Romain Rolland, Colocviul Anual ALGCR, București, Universitatea din București, 16-17 iulie 2018.

Burța-Cernat, Bianca. Les littératures nationales, les littératures de l’Europe et le défi de la „littérature mondiale”, Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, București, Academia Română, 20-23 septembrie 2018.

Burța-Cernat, Bianca. Cronologia vieții literare românești. Provocări metodologice, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Balinte,  Cristina.  Printre  selecțiile  unui  concept:  scriitorul.  De  la  elitism  la democratizare, Conferința Internațională „Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018

2021

 Articles and book chapters:

­­­Selejan, Corina. “The Contemporary Romanian Campus Novel and the Anglo-American Tradition.” Campus Fictions: Literary and Intermedial Constructions of the University World. Eds. Janna Aerts, Inge Arteel and Janine Hauthal. Gent: Academia Press, 2021. ISBN (Print): 9789401463096.

Conference papers:

Terian, Andrei. Un-disciplined Connections: Protochronism, Theory, and World Literature. Intl. Conf. “When Is Theory? Shifts of Time Frame in Contemporary Literary Studies.” Cluj-Napoca, “Babeș-Bolyai” University, Romania, Apr. 15-16, 2021.

Vancu, Radu. World Literature in Romanian Communism. Case Study: 1982. Intl. Conf. “Exploring the World Cultural Archives (with Quantitative, Digital, and Systemic Tools)”. Sibiu, ULBS, Romania, Mar. 26, 2021.

Burdușel, Eva-Nicoleta. The Role of Cultural Translation for Literary Historiography. Intl. Conf. “Exploring the World Cultural Archives (with Quantitative, Digital, and Systemic Tools)”. Sibiu, ULBS, Romania, Mar. 26, 2021.

Burdușel, Eva-Nicoleta. Literary Chronology vs Temporal Chronology. Paradigms of Literary Periodization. Intl. Conf. “When Is Theory? Shifts of Time Frame in Contemporary Literary Studies.” Cluj-Napoca, “Babeș-Bolyai” University, Romania, Apr. 15-16, 2021.

Bako, Alina. Literary Cartographies in Romanian Publishing in 1981. Intl. Conf. “Exploring the World Cultural Archives (with Quantitative, Digital, and Systemic Tools)”. Sibiu, ULBS, Romania, Mar. 26, 2021.

Bako, Alina. Mapping the Narrative: the Romanian diaspora. ACLA Annual Meeting. Online. Apr. 8-12, 2021

Matiu, Ovidiu. Translating the Humanities: Compiling Romanian-English Parallel Corpora. Intl. Conf. “Exploring the World Cultural Archives (with Quantitative, Digital, and Systemic Tools)”. Sibiu, ULBS, Romania, Mar. 26, 2021.

Matiu, Ovidiu. Audiovisual Translation Today: Subtitling and Technology, or The Human versus the Machine. The 12th Edition of the International Conference Professional Communication and Translation Studies. Timișoara, Romania, Mar. 26-27, 2021. 

2020

Articles:

Dragomir, Isabela-Anda, Maria-Dorinela Sirbu, Mihai Dascalu, Simina-Maria Terian, and Stefan Trausan-Matu. “Exploring Differences in NATO Discourses Using the ReaderBench Framework.” University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin – Series C, vol. 82, no. 1 (2020): 3–18. ISSN 2286-3540

Burdușel, Eva-Nicoleta. “Life Writing: From the Story of the World to the Story of the Self.” Transilvania, vol. 49, no. 8 (2020): 26-28. ISSN 0255-0539.

Bako, Alina. “Geofeminism in Romanian Fiction: An Introduction.” Transilvania, vol. 49, no. 11-12 (2020): 113-119. ISSN 0255-0539.

Baghiu, Ștefan, and Cosmin Borza. “The Sickle and the Piano. A Distant Reading of Work in the Nineteenth-century Romanian Novel.” Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, vol. 6, no. 2 (2020): 107-128. ISSN 2457–8827.

Pojoga, Vlad, Laurentiu-Marian Neagu, and Mihai Dascalu. “The Character Network in Liviu Rebreanu’s Ion: A Quantitative Analysis of Dialogue.” Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, vol. 6, no. 2 (2020): 23-47. ISSN 2457–8827.

 Conference papers:

Terian, Andrei. From Traveling Theory to Cultural Triangulation, Intl. Conf. “Locations and Dislocations of Theory”, Cluj-Napoca, Romania, “Babeș-Bolyai” University, Mar. 9-10, 2020.

Baghiu, Ștefan. No Theory: The Blind Spots of Literary Theory Production and the World System, Intl. Conf. “Locations and Dislocations of Theory”, Cluj-Napoca, Romania, “Babeș-Bolyai” University, Mar. 9-10, 2020.

Pojoga, Vlad. What Is A Narrative: A Comparative Terminological Approach, Intl. Conf. “Locations and Dislocations of Theory”, Cluj-Napoca, Romania, “Babeș-Bolyai” University, Mar. 9-10, 2020.

Bako, Alina. Drawing a map: from real to fictional space, Conf. “Parallel Worlds/ Universes, Imaginary and Literature”, Alba Iulia, Romania, Speculum Center for the Study of the Imaginary, Jul. 9-11, 2020.

Bako, Alina. M. Blecher’s Fiction: From Oneiric Vision to Reality, Intl. Conf. “The Universals and Culture-Specific Elements in Languages and Literatures”, Kurgan, Rusia, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kurgan State University”, Nov. 13, 2020.

Bako, Alina. Maps and Graphics in Rebreanu’s “Adam and Eve”, Intl. Conf. “New Trends in Humanities”, Târgu-Mureș, Romania, UMFST Târgu-Mureș, Dec. 11, 2020.

Baghiu, Ștefan. Romanul realist socialist în România: subgenuri și geografii (o lectură distantă), Intl. Conf. Young Researchers in Philology, Sibiu, ULBS, Romania, Oct. 22-24, 2020.

Pojoga, Vlad. Rețele de personaje în “Ingeniosul bine temperat” de Mircea Horia Simionescu, Intl. Conf. Young Researchers in Philology, Sibiu, ULBS, Romania, Oct. 22-24, 2020.

Coman, Emil-Daniel. Cinci fețe ale devianței. O perspectivă cognitiv-naratologică asupra romanului „Concert din muzică de Bach”, Intl. Conf. Young Researchers in Philology, Sibiu, ULBS, Romania, Oct. 22-24, 2020.

2019

Articles:

Terian, Andrei. “Big Numbers: A Quantitative Analysis of the Development of the Novel in Romania”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, suppl. 1 (2019): p. 55-71, ISSN 1221-1249.

Terian, Andrei. “Socialist Modernism as Compromise: A Study of the Romanian Literary System”, Primerjalna Književnost (ISI-AHCI), vol. 43, no. 2 (2019): 133-147. ISSN 0351-1189.

Varga, Dragoș, Ștefan Baghiu, “Theories of the Biographical Genres in Romanian Postwar Criticism”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, suppl. 1 (2019): 33-43. ISSN 1221-1249.

Vancu, Radu. Habeas Corpus: The Resurgence of Lyricism in the Romanian Poetry of the 1960s Generation”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, suppl. 1 (2019): 45-54. ISSN 1221-1249.

Baghiu, Ștefan. “The French Novel in Translation: A Distant Reading for Romania during Communism (1944–1989)”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, suppl. 1 (2019): 83-98. ISSN 1221-1249.

Baghiu, Ștefan, “The Functions of Socialist Realism: Translation of Genre Fiction in Communist Romania”, Primerjalna književnost (ISI-AHCI), vol. 42, no. 1 (2019): 119-132. ISSN 0351-1189.

Baghiu, Ștefan. “Translating Hemispheres: Eastern Europe and the Global South Connection through Translationscapes of Penury”, Comparative Literature Studies (ISI-AHCI), vol. 55, nr. 3 (2019): pp. 478-503. ISSN 0010-4132.

Bako, Alina. “Reception Patterns: Marin Preda at the Beginning of the 1990s”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, suppl. 1 (2019): 175-185. ISSN 1221-1249.

Pojoga, Vlad. “The Change of Medium and the Medium That Changes: Narrative Literature, Networks and the Digital”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, Suppl. 1 (2019): 203-215, ISSN 1221-1249.

Terian, Simina-Maria. “Conceptual Metaphors of Identity in Contemporary Romanian Public Discourse: A Cognitive and Quantitative Approach”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, Suppl. 1 (2019): 289-299. ISSN 1221-1249.

Burdușel, Eva-Nicoleta. “An Intercultural Approach to Translation: Literature, Soft Power and Global Diplomacy”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, Suppl. 1 (2019): 263-273. ISSN 1221-1249.

Matiu, Ovidiu. “Translating the (Meta)Language of Romanian Literary Criticism at the End of the Twentieth Century and the Beginning of the Twenty-first Century: Theoretical and Practical Aspects”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, Suppl. 1 (2019): 275-287. ISSN 1221-1249.

Coman, Daniel, and Corina Selejan. “The Limits of (Un)translatability: Culturemes in Translation Practice”, Transylvanian Review (ISI-AHCI), vol. 28, Suppl. 1 (2019): 301-313. ISSN 1221-1249.

Selejan, Corina. “The Romanian Academic Novel and Film through the Postcommunism/ Postcolonialism Lens.” (BDI) Polish Journal of English Studies. Vol. 5.2. (2019): pp. 87-102. ISSN 2543-5981.

Conference papers:

Terian, Andrei. The Canon as Anti-Popular Fiction: A Zoom Reading of the Romanian Brigand Novel, Intl. Conf. “Forms, History, Narrations, Big Data: Morphology and Historical Sequence”, Turin, Italy, University of Turin, Nov. 21-22, 2019.

Bako, Alina. Les masques du narrateur dans « Le lit de Procuste » de Camil Petrescu. “Le Visage: altérité & représentations” Colloque international interdisciplinaire du groupe de recherche Connexion française de l’Université catholique Pázmány Péter en collaboration avec l’Institut d’Art de l’Université de Brasília et de RETINA International de Paris, Budapest, Hungary, Apr. 11-12, 2019.

Bako, Alina. Receptarea modelului cultural german în presa literară românească de după 1989, Colocviul Național al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, ediția a XVI-a: „Modelul german în cultura română”, Sibiu, Romania, Jul. 10-13, 2019.

Bako, Alina. L’Epenthèse paradoxale de la culture roumaine: Orient et Occident (la littérature au début du XXème siècle), XII Colloquio Internazionale Medioevo Romanzo e Orientale: „Medioevo e moderno: fenomenologia delle rappresentazioni dell’alterità fra Oriente e Occidente”, Progetto Prometeo Linea 3 Università di Catania / INALCO, CERMOM,  Catania, Italy, Nov. 21-22, 2019.

Baghiu, Ștefan. Shaping the Postwar Translationscape of the Novel in Romania: The Soviet, The French, The American, Intl. Conf. „East-Central European Literature in/as World Literature”, Department of Comparative Literature and Cultural Studies and the Centre for Digital Humanities at Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary, Jun. 27-28, 2019.

Baghiu, Ștefan. The Foreign Novel in Romania during Communism. Quantitative Translationscapes of the Cold War, Intl. Conf. “Networking Comparative Literature: Networks and World Literature”, UBB, Cluj-Napoca, Romania, Oct. 4-5, 2019.

Selejan, Corina. Rome in Romanian Culture: A Tale of Two Millennia, Intl. Conf. “Rome after Rome”, Rome, Italy, Oct. 24-26, 2019.

Selejan, Corina. The Romanian Academic Novel and Film through the Postcommunism/ Postcolonialism Lens. Seminar on Academic Fiction. Krakow, Poland, Nov. 15-16, 2019.

 2018

 Articles

Terian, Andrei. “Oameni, câini și alte dobitoace. O lectură pseudo-darwinistă a romanului Ion de Liviu Rebreanu”, Transilvania (BDI: SCOPUS, EBSCO), vol. 47, no. 11-12 (2018): 18-23. ISSN 0255-0539.

Burdușel, Eva-Nicoleta. “A Cultural Approach to Legal Translation. Contemporary Perspectives and Challenges”, Transilvania (BDI: SCOPUS, EBSCO), vol. 47, no. 11-12 (2018): 82-86. ISSN 0255-0539.

Vancu, Radu. “Petru Creția. Literatura ca adevăr”, Transilvania (BDI: SCOPUS, EBSCO), vol. 47, no. 11-12 (2018): 38-39. ISSN 0255-0539.

Varga, Dragoș. “Jocurile poeziei”, Transilvania (BDI: SCOPUS, EBSCO), vol. 47, no. 11-12 (2018): 40-43. ISSN 0255-0539.

Matiu, Ovidiu. “Jack Kerouac and Beat Spirituality: Vehicle(s) of Enlightenment”, Transilvania (BDI: SCOPUS, EBSCO), vol. 47, nr. 11-12 (2018): 86-90. ISSN 0255-0539.

Terian, Simina-Maria. “Intersubiectificare și gramaticalizare: Gen în limba română contemporană”, Transilvania (BDI: SCOPUS, EBSCO), vol. 47, no. 11-12 (2018): 129-134. ISSN 0255-0539.

Matiu, Ovidiu. “Welcoming the “Other”: Translating Truth for the Post-truth World”, Review of Ecumenical Studies (BDI: EBSCO, ProQuest), vol. 10, no. 1 (2018): 77-89. ISSN 2359-8107.

Conference papers

Terian, Andrei. Waves, Viruses, Sieges: Abstract Patterns of Diffusion in Literary Modernity, CEMS2 Intl. Conf.: Temporalities of Modernism, Cluj-Napoca, “Babeș-Bolyai” Univ., Romania, May 2-4, 2018.

Terian, Andrei. Powerful Genres: A Quantitative Analysis of Contemporary Book Markets, Intl. Conf. Intercultural Exchanges in the Age of Globalization, 2nd edition, Sibiu, ULBS, Romania, May 18-19, 2018.

Terian, Andrei. Literary History and Quantitative Analysis: A Study of the Contemporary Romanian Book Market, PHSS5: Mapping Digital Futures, Iași, “Al. I. Cuza” Univ., Romania, May 23-24, 2018.

Terian, Andrei. Secondary Mimetism and the Formation of “National” Literatures: Tactics of Originality in Peripheral Cultures, Comparative Cultural Studies Intl. Conf., Budapest, Hungary, Hungarian Academy of Sciences, Aug. 29-31, 2018.

Terian, Andrei. Recoding Modernism in Romanian Literary Culture during “Liberal” Communism, The Crossroads of Literature and Social Praxis Intl. Conf., Ljubljana, Slovenia, University of Ljubljana, Sept. 5-6, 2018.

Terian, Andrei. Ce este “literatura română”? Câteva delimitări conceptuale, Intl. Conf. “Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Terian, Andrei. Reprezentarea animalierului în romanul “Ion” de Liviu Rebreanu, Sesiunea de Comunicări Științifice, Târgu-Mureș, UMFST, Romania, Dec. 14, 2018.

Vancu, Radu. Poezia politică în perioada comunistă, Intl. Conf. “Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, Bucharest, IITL, 7-8 decembrie 2018.

Varga, Dragoș. Mario Vargas Llosa and the Power of Utopia: Social Utopias vs. Literary Utopias, Intl. Conf. Intercultural Exchanges in the Age of Globalization, 2nd edition, Sibiu, ULBS, Romania, May 18-19, 2018.

Burdușel, Eva-Nicoleta. Soft Power: The New Dimension of Cultural and Public Diplomacy, Intl. Conf. Intercultural Exchanges in the Age of Globalization, 2nd edition, Sibiu, ULBS, Romania, May 18-19, 2018.

Burdușel, Eva-Nicoleta. A Cultural Approach to Legal Translation. Contemporary Perspectives and   Challenges, Conf. Intl. Synergies in Communication, Bucharest, ASE, Romania, Nov. 22, 2018.

Burdușel, Eva-Nicoleta. Aspecte ale conturării literaturii și identității naționale în geografia culturală globală, Conf. Intl. “Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București, IITL, Romania, Dec. 7-8, 2018.

Terian, Simina. Gramaticalizare și (inter)subiectivitate în limba română. Studiu de caz: verbele modale, Sesiunea de Comunicări Științifice, Târgu-Mureș, UMFST, Romania, Dec. 14, 2018.

Bako, Alina. The Therapeutic Power of Literature: M. Blecher, Intl. Conf. Intercultural Exchanges in the Age of Globalization, 2nd edition, Sibiu, ULBS, Romania, May 18-19, 2018.

Bako, Alina. The Feminin Romanian Novel and the Unfaithful Memory, 3rd Intl. Workshop “Women in the History of Science, Philosophy and Literature”, Saphos, Greece, Jul. 12-14, 2018.

Bako, Alina. Hortensia Papadat-Bengescu et la théorie du corps spirituel, Intl. Conf. “Figures de femmes aux confins de l’Europe en guerre. L’année 1918 comme tournant dans les représentations littéraires du féminin et des renégociations identitaires et nationales en Europe centrale et orientale”, Paris, Sorbonne Nouvelle, France, Oct. 8-12, 2018.

Bako, Alina. Reconstituirea spațiului geografic prin literatură în proza românească, Intl. Conf. Proxemica în literatură, Alba Iulia, „1 Dec. 1918” Univ., Romania, Oct. 25-27, 2018.

Bako, Alina. Revoltă și reacție: romanul în fața actualității, Intl. Conf. “Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, Bucharest, IITL, Romania, Dec. 7-8, 2018.

Baghiu, Ștefan. The Socialist Realism Need for Modernism: A Theoretical Framework for Romania’s Novel Translation Process, CEMS2 Intl. Conf.: Temporalities of Modernism, Cluj-Napoca, “Babeș-Bolyai” Universitaty, Romania, May 2-4, 2018.

Baghiu, Ștefan. The Digital View on Modernism: Deposits and Delays, PHSS5: Mapping Digital Futures, “Al. I. Cuza” University, Iași, Romania, May 23-24, 2018.

Baghiu, Ștefan. Deterritorializing Poverty: Eastern Europe and the Global South Connection through Narrations on Penury, Comparative Cultural Studies Intl. Conf., Budapest, Hungary, Hungarian Academy of Sciences, Aug. 29-31, 2018.

Baghiu, Ștefan. The Functions of Socialist Realism: Subgenres of Translated Fiction in Postwar Eastern Europe, The Crossroads of Literature and Social Praxis Intl. Conf., Ljubljana, Slovenia, University of Ljubljana, Sept. 5-6, 2018.

Baghiu, Ștefan. Geografii în schimbare. Rolul traducerilor în literatura română postbelică, Intl. Conf. “Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, Bucharest, IITL, Romania, Dec. 7-8, 2018.

2021

Veronica Gavrilă, Lidia Băjenaru, Alexandru Balog, Mihaela Tomescu, Ciprian Dobre, Eugen Simion. Innovative solution for the conservation and capitalization of the Romanian Literary Heritage: INTELLIT Platform. Accepted for publication in Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, Vol. 31, No. 2, 2021.

Gavrilă, V., Băjenaru, L., Dobre, C., Tomescu, M. (2021). „Towards the development of a Romanian lexicon for the analysis of emotions in the literary works of canonical authors”. Sent for publication in Studies in Informatics and Control, Vol. 30, Nr. 2, 2021, ISI indexed.

2020

Gavrilă, V., Băjenaru, L., Tomescu, M., Dobre, C. (2020). „Security Measures Analysis Related to INTELLIT Platform”. Proceedings of The 13h International Conference on Communications – COMM 2020 Conference, București, România, 18-19 iunie 2020, indexate BDI și IEEE, indexată ISI

2019

Gavrilă, V., Băjenaru, L., Dobre, C. Towards the Development of an Innovative Platform for the Systematization and Preservation of the Romanian Literary Patrimony. TRANSYLVANIAN REVIEW, vol XXVIII, pp. 231-244, Supliment Nr. 1, 2019, ISSN 1221-1249

Băjenaru, L., Gavrilă, V., Cristescu, I., Iordache, D., Dobre, C. A New Digital Solution for Promoting of Romanian Literary Patrimony. TRANSYLVANIAN REVIEW, vol XXVIII, pp. 217-230, Supliment Nr. 1, 2019, ISSN 1221-1249

Gavrilă, V., Băjenaru, L., Dobre, C. Modern Single Page Application Architecture: A Case Study. Studies in Informatics and Control, vol. 28(2), pp. 231-238, 2019, ISSN 1220-1766

Gavrilă, V., Băjenaru, L. și Dobre, C. A New Challenge in the Data Processing of Non-Standard Texts Containing Accents / Diacritics: A Case Study. Proceedings 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication (ICCP)

Marinescu, I. A., Gavrilă, V., Băjenaru, L., Tomescu, M. Soluție inovatoare pentru promovarea Patrimoniului Literar Românesc. Conferinta Internationala “Robotica si imprimare 3D in biblioteci”, Brasov, 16-17 octombrie 2019

2018

Ion Alexandru MARINESCU; Lidia BAJENARU; Ciprian DOBRE. DIFFERENT APPROACHES TO MODELING USABILITY IN THE CONTEXT OF MOBILE APPLICATION CHALLENGES. Proceedings of the IE 2018 International Conference, 17-20 May, Iasi, RomaniaISI indexed

2020

Dragomir, I. A., Dascalu, M.-D., Dascalu, M., Terian, S.-M., & Trausan-Matu, S. (2020). Exploring Differences in NATO Discourses using the ReaderBench Framework. Scientific Bulletin, University Politehnica of Bucharest, Series C, 82(1), 3–18. (Jurnal indexat ISI, WOS:000518413400001)

Neagu, L.-M., Toma, I., Dascalu, M., Trausan-Matu, S., Hanganu, L., & Simion, E. (2020). A Quantitative Analysis of Romanian Writers’ Demography Based on the General Dictionary of Romanian Literature. In 5th Int. Conf. on Smart Learning Ecosystems and Regional Development (SLERD 2020) (pp. 253–261). Online: Springer. (Indexat BDI / Springer https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-7383-5_22)

Neagu, L.-M., Dascalu, M., Trausan-Matu, S., Chisu, L., & Simion, E. (2020). Automated Modeling of Romanian Literary Trends in History using Topics over Time and Co-Occurrences. In 8th Int. Workshop on Semantic and Collaborative Technologies for the Web, in conjunction with the 16th Int. Conf. on eLearning and Software for Education (eLSE 2020) (pp. 151–158). Online: “CAROL I” National Defence University Publishing House. (Indexat ISI – to be indexed)

Botarleanu, R.-M., Dascalu, M., Crossley, S. A., & McNamara, D. S. (2020). Sequence-to-Sequence Models for Automated Text Simplification. In 21st Int. Conf. on Artificial Intelligence in Education (AIED 2020) (pp. 31–36). Online: Springer. (Indexat ISI, conferinta categoria A cf CORE Ranking – to be indexed, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-52240-7_6)

Toma, I., Neagu, L.-M., Dascalu, M., Trausan-Matu, S., Hanganu, L., & Simion, E. (2020). Emerging Patterns in Romanian Literature and Interactive Visualizations based on the General Dictionary of Romanian Literature. In International Conference on Human-Computer Interaction (RoCHI2020) (pp. 91–103). Online: MatrixRom. (Indexat BDI / DBLP – to be indexed)

Nicula, B., Perret, C. A., Dascalu, M., & McNamara, D. S. (2020). Multi-document Cohesion Network Analysis: Automated Prediction of Inferencing across Multiple Documents. In 32nd Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2020) (pp. 343–348). Online: IEEE. (Indexat BDI / IEEE – to be indexed)

Masala, M., Ruseti, S., & Dascalu, M. (2020). RoBERT – A Romanian BERT Model. In 28th Int. Conf. on Computational Linguistics (COLING) online: ACL. (Indexat BDI, conferinta categoria A cf CORE Ranking – to be indexed)

 

2019

Neagu, L.-M., Coteț, T.-M., Dascălu, M., Trăușan-Matu, S., Bădescu, L., Simion, E. Semantic Author Recommendations based on their Biography from the General Romanian Dictionary of Literature. 7th International Workshop on Semantic and Collaborative Technologies for the Web, desfășurată împreună cu 15th International Conference on eLearning and Software for Education (eLSE 2019) (pp. 165–172). București, România. Editura Universității de Apărare Națională „CAROL I”

Terian, S.-M., Coteț, T.-M., Sîrbu, M. D., Dascălu, M., Trăușan-Matu, S. Discourses of Economic Crisis in Romanian Media: An Automated Analysis using the ReaderBench Framework. Transylvanian Review, XXVIII (Supplement Nr. 1), 245–262.

Neagu, L.-M., Coteț, T.-M., Dascălu, M., Trăușan-Matu, S., Chișu, L., Simion, E. Semantic Recommendations and Topic Modeling based on the Chronology of Romanian Literary Life. 12th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities (SPeL 2019) desfășurată împreună cu 18th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2019). Magdeburg, Germania. Springer.

2018

Ruseti, S., Coteț, T.-M., Dascălu, M. Romanian Diactrics Restoration using Recurrent Neural Networks. Proceedings of the 13th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Processing Romanian Language (ConsILR 2018) (pp. 61–68), Iași, România.

Close Menu