„The 13h International Conference on Communications - COMM 2020 Conference”

București, 18-19 iunie 2020

„The 13h International Conference on Communications – COMM 2020 Conference”, organizată online de Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Universitatea Politehnica din București, în perioada 18-19 iunie 2020, București, România.

Direcții în critica și istoria literară contemporană

București, 30-31 ianuarie 2020

Conferința Internațională „Direcții în critica și istoria literară contemporană”, organizată de Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” și Muzeul Național al Literaturii Române, în perioada 30-31 ianuarie 2020, București, România.

Robotică şi imprimare 3D în biblioteci

Brasov, 16-17 octombrie 2019

Conferința Internațională „Robotică şi imprimare 3D în biblioteci”, organizată de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, 16-17 octombrie 2019, Braşov, România.

Intelligent Computer Communication and Processing

Cluj-Napoca, 5-7 septembrie 2019

„2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP 2019)”, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în perioada 5-7 septembrie 2019, DoubleTree by Hilton Hotel Cluj – City Plaza, Cluj-Napoca, România.

Granițele Literaturii Române: Lingvistice, Istorice, Geografice

București, 7-8 decembrie 2018

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” vă invită să participați, în zilele de 7 și 8 decembrie 2018, la Conferința Internațională  „Granițe ale literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, organizată în cadrul Proiectului Prezervarea și valorificarea patrimoniuluiliterar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe (INTELLIT), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0821/ Nr 54PCCDI/ 2018.

Lucrările conferinței își propun să dezbată modul în care istoria și lexicografia literară s-au confruntat cu problemele metodologice și epistemologice (dar și politice, ideologice, economice) de la mijlocul secolului trecut până în prezent. În acest sens, colectivul nostru de cercetători a elaborat, sub auspiciile Academiei Române, Dicționarul general al literaturii române, a cărui a doua ediție este în curs de finalizare, Cronologia vieții literare românești  – perioadele postbelică (1944-1967) și postcomunistă (1990-2000), care reprezintă …

Close Menu