DIRECȚII ÎN CRITICA ȘI ISTORIA LITERARĂ CONTEMPORANĂ

București, 30-31 ianuarie 2020

Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Muzeul Național al Literaturii Române, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării vă invită să participați, în zilele de 30-31 ianuarie 2020, la Conferința aniversară cu titlul Direcții în critica și istoria literară contemporană, eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de existență a Institutului „G. Călinescu”. Participă specialiști din România și Republica Moldova.

  • DESCARCA PROGRAM

Program:

Aula Academiei Române
Calea Victoriei 125
Joi, 30 ianuarie, 11:00h

Moment muzical: Ionuț Bogdan Ștefănescu (flaut)

Acad. Ioan Aurel Pop
Președintele Academiei Române

Acad. Răzvan Theodorescu
Vicepreședinte al Academiei Române

Acad. Victor Spinei
Vicepreședinte al Academiei Române

Acad. Grigore Brâncuș

Prof. univ. dr. Mircea Martin
Membru corespondent al Academiei Române

Acad. Mihai Cimpoi

Conf. univ. dr. Ioan Cristescu
Director General al Muzeului Național al Literaturii Române

Cercetător Științific I Nicolae Mecu
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

Cercetător Științific I Paul Cernat
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

Acad. Eugen Simion
Președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române
Directorul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

13:30h – Pauză

Muzeul Național al Literaturii Române
Str. Nicolae Crețulescu nr. 8

Secțiuni paralele/Secțiunea I
Joi, 30 ianuarie, 15:30h – 18:00h

Sala Perpessicius
Moderatori: Acad. Eugen Simion, Antonio Patraș

Ion Simuț, Tinerețea exemplară a criticului G. Călinescu
Bogdan Crețu, Concepte și strategii ale criticii estetice românești și „rezonanțele” lor „transnaționale”: Studii de caz: E. Lovinescu și G. Călinescu
Oana Soare, Recitiri polemice ale lui Jean-Paul Sartre. Cazul antimodernilor români
Antonio Patraș, Eseistica lui Nicolae Steinhardt. Pledoarie pentru o literatură nobilă și sentimentală
Doris Mironescu, Politici ale identității în secolul al XIX-lea: jocuri estetice ale apartenenței și excluderii
Sorin Șipoș, Între Orient și Occident. Călători străini în Țările Române și simbolistica frontierelor (1710-1810)

Secțiuni paralele/Secțiunea a II-a
Joi, 30 ianuarie, 15:30h – 18:00h

Ceainăria MNLR
Moderatori: Mircea Martin, Paul Cernat

Adrian Tudurachi, Literatura secolului al XIX-lea și nașterea subiectului modern în cultura română
Paul Cernat, Critica lui G. Călinescu azi. Model sau antimodel?
Ștefan Firică, Cum citim azi romanele politice interbelice: definiții, tipologii, inventare
Nina Corcinschi, „Arheul marginii”: local, regional, național
Lucian Chișu, O lungă și prestigioasă colaborare între Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”

Vineri, 31 ianuarie 2020
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13

Secțiuni paralele/Secțiunea I
Vineri, 31 ianuarie, 10:00h – 11:15h

Biblioteca Institutului
Moderatori: Simona Antofi, Lucian Chișu

Laura Bădescu, Adaptabilitatea unei specii literare sau despre spiritul veacului în traducerile românești din secolul al XVIII-lea. Studiu de caz: „Pildele filosofești”
Ioana Costa, Florentina Nicolae, Promovarea patrimoniului literar naţional. Integrala cantemiriană de limbă latină
Simona Antofi, Eugen Simion, „Dimineața poeților” – un exercițiu complex de (re)lectură critică în actualitate
Laura Mesina, Studii de medievistică: genealogii ale criticii și strategii de decolonizare
Bogdan Andriescu, Carte românească veche în Biblioteca Națională Széchényi Budapesta. Contribuții la bibliografia românească veche
Dorin Garofeanu, Între σοφία și μωρία: imaginea nebuniei sfinte în Răgazurile lui Filotheos

Secțiuni paralele/Secțiunea a II-a
Vineri, 31 ianuarie, 10:00h – 11:15h

Sala de Consiliu
Moderatori: Bianca Cernat, Victor Durnea

Victor Durnea, G. Ibrăileanu, între politică şi critică literară. activitatea sa la ziarul „Momentul”
Bianca Cernat, Working class literature – literatura clasei muncitoare sau despre dificultatea traducerii unui concept
Carmen Brăgaru, Provocări metodologice ale periodizării relațiilor literaturii române cu literaturile lumii, impuse de trăsăturile specifice diverselor etape istorice din secolul cuprins între 1859 și 1964
Laurențiu Hanganu, Dicţionarul general al literaturii române între Gutenberg și revoluția digitală. Strategii și metode de abordare critice și lexicografice

Vineri, 31 ianuarie, 11:30h – 13:00h

Sala de Consiliu
Masă rotundă: Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe (INTELLIT)
Moderatori: Acad. Eugen Simion, Lidia Băjenaru, Laura Bădescu, Lucian Chișu, Mihai Dascălu, Laurențiu Hanganu, Andrei Terian

13:00h – Pauză

Secțiuni paralele/Secțiunea a III-a
Vineri, 31 ianuarie, 14:00h – 16:00h

Sala de Consiliu
Moderatori: Ileana Mihăilă, Alexandra Crăciun

Ileana Mihăilă, Jules Verne și românii
Alexandra Crăciun, Despre “storytelling” și “storyscaping” ca modele în delocalizarea literaturii
Alexandra Ciocârlie, Scriitorii români si reconsiderarea ruinelor
Ștefania Dragoman, Un experiment de traducere citit prin geocritică: Trado de Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad
George Neagoe, „Moştenirea culturală” în presa românească (1965–1969)

Secțiuni paralele/Secțiunea a IV-a
Vineri, 31 ianuarie, 14:00h – 16:00h

Biblioteca Institutului
Moderatori: Mianda Cioba, Oana Soare

Mianda Cioba, Epistemocritica: o teorie în căutarea propriului obiect. Despre dilemele contemporane ale metadiscursului literar
Alexandru Farcaș, Tipul seducătorului în romanul periferiei bucureștene
Oana Safta, Un critic implicat: importanța culturală a edițiilor critice în viziunea lui Pompiliu Constantinescu
Viviana Milivoievici, Eugen Todoran și critica literară fenomenologică
Andrei Milca, Posteritatea lui G. Călinescu în anii ’70 sau Divinul Critic in presa literară 1970-1975. Schiță de portret

Comitetul științific:
IITL. „G. Călinescu”: Acad. Eugen Simion, C.Ș. I Laura Bădescu, C.Ș. I Lucian Chișu, C.Ș. I Paul Cernat, C.Ș. I Nicolae Mecu

Comitetul de organizare:
MNLR: Conf. univ. dr. Ioan Cristescu
IITL. „G. Călinescu”: C.Ș. I Laura Bădescu, C. Ș. II Oana Soare, C. Ș. III Dorin Garofeanu, dr. Ana Maria Bănică

Close Menu