Institutii partenere

Institutul de Istorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române (IITL)

Calitate:  Instituție coordonatoare a consorțiului (IC)

Proiect 1:  DICȚIONARUL GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE, EDIȚIA A II-A: SISTEMATIZARE, TRADUCERE, DIGITIZARE (DGLR 2.0)

Director proiect complex:  Acad. Eugen Simion

Director proiect 1:  Acad. Eugen Simion

Adresă:  Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod poștal 050711

Telefon/Fax:  40–1–3188106 / int. 2023

Email:   office@inst-calinescu.ro

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS)

Calitate:  Partener 1 (P1)

Proiect 2:  CRONOLOGIA VIETII LITERARE ROMÂNEȘTI. PERIOADA POSTBELICĂ (1944-2000): FINALIZARE, SISTEMATIZARE, DIGITIZARE (CVLR)

Responsabil P1; Coordonator Pr2 – CVLR:  Prof. dr. habil. Andrei Terian-Dan

Adresă:  Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România

Telefon/Fax:  +40-(269) 21.60.62/+40-(269) 21.78.87

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din București (ICI)

Calitate:  Partener 2 (P2)

Proiect 3:  BIBLIOTECA VIRTUALA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ: SISTEMATIZARE ȘI DIGITIZARE (BVLR)

Responsabil P2; Coordonator Pr3 – BVLR:  Dr. ing. Lidia Băjenaru, CSII

Adresă:  B-dul Maresal Al. Averescu,8-10 sector 1, 011455 Bucureşti, România

Telefon/Fax:  +40 21 316 07 36/+40 21 316 10 30

Email:  office@ici.ro

Universitatea Politehnică din București (UPB)

Calitate:  Partener 3 (P3)

Proiect 4:  INSTRUMENTE DE CĂUTARE ȘI ANALIZĂ SEMANTICĂ ÎN PATRIMONIUL LITERAR ROMÂNESC (ICAS)

Responsabil P3; Coordonator Pr4 – ICAS:  Conf. dr. Mihai Dascălu

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti, ROMANIA

Telefon/Fax:  + 40-21-402 91 00/+ 40-21-318 10 22 / 23 / 24 / 25

Email: relatii.publice@upb.ro

Close Menu