Prezentare proiect

Proiectul își propune să contribuie la prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc, prin dezvoltarea unei platforme software integrată (INTELLIT), suport pentru Biblioteca Virtuală a Literaturii Române (BLRV).

Platforma INTELLIT oferă acces la informaţiile ce vor fi colectate din surse de date precum: Dicţionarul General al Literaturii Române,  Cronologia Vieţii Literare Româneşti (1944-2000)  și Opere Canonice ale literaturii române (ce cuprinde operele a 28 de scriitori români aparţinând patrimoniului literar naţional ).

Platforma INTELLIT va fi un broker de servicii pentru BVLR, precum: servicii de căutare şi analiză semantică avansată, inteligentă prin corelarea de date structurate într-un format uniform, complet şi deschis provenite dintr-o cantitate mare de documente şi prin maparea de relaţii complexe între aceste date;  servicii de identificare a tendinţelor şi formulare de predicţii privind literatura română;  servicii de transfer de cunoştinţe.

Platforma INTELLIT este un produs nou, iar caracterul inovativ porneşte de considerentul ca aceasta oferă capabilităţi de căutare inteligentă, prin integrarea de instrumente software automate de cautare si analiză semantică  bazate pe tehnici avansate de prelucrare a limbajului natural (PLN).

Close Menu