Informații proiect

Titlul proiect

Prezervarea și Valorificarea Patrimoniului Literar Românesc folosind Soluții Digitale Inteligente pentru Extragerea și Sistematizarea de Cunoștințe.

acronim

INTELLIT

instrument de finanțare

Coordonator administrativ Plan Național de cercetare: UEFISCDI

UEFISCDI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale, asigură atât realizarea de studii ce fundamentează procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universităţi, cât și coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare. În calitate de agenție de finanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea proiectelor acceptate la finanțare. Prin programele din PNCDI III coordonate, gestionează aproximativ 22% din fondurile publice alocate activității de cercetare, dezvoltare și inovare.

Finanțare CDI: Programul „Dezvoltarea sistemului național de CD”, Subprogramul 1.2 „Performanță instituțională„.

Instrument finanțare: „Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)”

Obiectivele programului de finanțare:

  • dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
  • creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activităților CDI;
  • creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională; 
  • modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.

Scop instrument de finanțare

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

finanțare totalĂ PROIECT

Total fonduri proiect complex: 4.596.719,00 RON

perioadă desfășurare proiect

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 38 de luni.

Data de început: 01.03.2018

Data de sfârșit: 30.04.2021

coordonator proiect

Instituție coordonatoare: Institutul de istorie și teorie literară „G. CĂLINESCU” 

Tel: 021 318 81 06 (int. 2023)

Adresă: Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti

Emailinstcalinescu@yahoo.com

Coordonator proiect: Acad. Eugen Ioan SIMION

Close Menu